Sáng Tác Mới:

 

Vô Nghĩa Rồi

Ngàn Năm Cây Vẫn Trổ Hoa

Tình Yêu Cho Giầu Có

 Mình Yêu Nhau Từ Đâu?

Trên Bước Đường Ta Đi

Hội Ngộ

Bước Chân Nở Hoa

Đi Đâu Vội Vàng Thế?

Nếu Không Gặp Lại Ở Thế Gian

Thả Theo Gió Trời

Hạt Giống Tình, Thơ Đỗ Vẫn Trọn

Giọt Thời Gian, Thơ Hạ Đỏ Bích Phượng

Hoài Niệm, Thơ Hạ Đỏ Bích Phượng

Thần Nhan Sắc, Thơ Nguyễn Văn Nhớ

 


 
 
web design by simon le
last updated November 21, 2001