Nhóm Cầu Nguyện Thân Hữu Vũ Thành An

 

https://www.youtube.com/watch?v=jeLvvZ8o7Jo&feature=youtu.be

 

                                                                 Xin Nguyện Chúc

Vũ Thành An xin giới thiệu đến quư vị Bảo Hiểm Thiêng Liêng giống như Bảo Hiểm Nhân Thọ.

Quư vị không mua bằng tiền mà bằng Lời Cầu Nguyện. Lời Cầu Nguyện tùy theo Đức Tin Tôn Giáo của Quư Vị.

Quư vị sẽ không c̣n đơn lẻ khi đau yếu, qua đời v́ hàng ngàn người trong Nhóm trên mười mấy quốc gia hiện nay sẽ cầu nguyện cho quư vị.

Quư vị có thể mua cho ḿnh, hoặc mua cho người thân của ḿnh, dù người đó đă qua đời.

Thưa quư thân hữu của Vũ Thành An

Khi một người bạn của chúng ta bị đau bệnh, chúng ta ghé thăm an ủi đâu phân biệt người bạn ấy tôn giáo nào.

Khi người bạn ấy ra đi chúng ta cũng đến tiễn đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng dù bạn ấy không chung tôn giáo với chúng ta.

Khi Vũ Thành An thành lập Chuỗi Mai Khôi Thông Công Quốc Tế, ( chuoimancoi.net ) Vũ Thành An đă mời gọi một số bạn không phải Công Giáo và các bạn ấy đă hoan hỷ nhân lời và hứa mỗi ngày sẽ cầu nguyện với Vũ Thành An.

Từ đó Vũ Thành An xin mời gọi tất cả các thân hữu của Vũ Thành An tham gia Nhóm Cầu Nguyện Thân Hữu Vũ Thành An.

Nếu các bạn là Công Giáo, các bạn sẽ Lần Chuỗi Mân Côi. chuoimaikhoi.net

Nếu bạn là Phật Giáo, các bạn có thể nguyện câu: Nam Mô A Di Đà Phật, hay Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.

Nếu bạn ở bất cứ Tôn Giáo nào khác , các bạn sẽ cầu nguyện theo Đức Tin của ḿnh.

Riêng các bạn chưa có Tôn Giáo nào, Vũ Thành An xin đề nghị bạn cầu nguyện theo tâm chân thành của bạn, hoặc bạn có thể đọc:

Xin Nguyện Chúc Yêu Thương B́nh An Cho Mọi Người.

Chúng ta có thể cầu nguyện âm thầm cùng với Vũ Thành An bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào: khi đi xe, khi nấu ăn, trước khi ngủ, lúc thức dậy...

Bằng cách cầu nguyện này chúng ta sẽ liên kết thân thiết hàng ngày với nhau.

1. Chúng ta sẽ cầu nguyện cho những người trong Nhóm khi đau yếu, hấp hối, qua đời. Khi chúng ta bị đau yếu, qua đời các bạn khác sẽ cầu nguyện cho chúng ta.

2. Chúng ta sẽ không c̣n lẻ loi khi đau yếu, bệnh hoạn và hấp hối qua đời.  Hàng ngàn thân hữu của Vũ Thành An trong nhiều nước trên Thế Giới sẽ cầu nguyện cho chúng ta: Mỹ, Canada, Việt Nam, Phi Luật Tân, Ấn Độ, Tanzania, Congo, El Salvador, Colombia, Mexico, Dominican Republic, Tahiiti, Pháp, Na Uy, Cambodia, Laos 

3. Các bạn không đóng tiền, chỉ tham gia bằng việc cầu nguyện

4. Đây cũng như mua Bảo Hiểm Thiêng Liêng. Đóng góp ít mà hưởng nhiều.

5. Có thể ghi danh cho những người thân ( c̣n sống hay đă khuất) , chính chúng ta sẽ cầu nguyên thay cho người ấy.

7. Ơn ích của việc Cầu Nguyện này sẽ được hưởng ngay từ bây giờ và chúng ta cũng có thể xin bất cứ ơn ǵ cho chính ḿnh và cho người khác trong lúc này. Quư vị muốn cầu nguyện ǵ xin cứ gửi cho Phó Tế Vũ Thành An.( qua email : vuthanhan@yahoo.com).

Trong Kinh Sáng 9:00 AM ( Pacific Time) , Kinh Tối 9:00 PM hàng ngày Phó Tế Vũ Thành An sẽ dâng lên Đấng Tạo Hoá tất cả  những điều quư Thân Hữu khấn xin. Nếu có thể xin quư vị góp vài lời cầu nguyện vào giờ này tùy theo giờ địa phương:

USA ( Portland, OR) 9:00 AM + PM Canada: ( Toronto): 12:00 AM + PM France ( Paris): 6:00 AM + PM Norway ( Oslo): 6:00 AM + PM Philippines: ( Manila): 1:00 AM + PM Tanzania ( Dar es Salaam): 8:00 AM + PM Mexico (Mexico City): 11:00 AM + PM Dominican Republic ( Santo Domingo): 11:00 AM + PM Colombia ( Bogota'): 12:00 AM + PM El Salvador ( San Salvador) 11:00 AM + PM India ( New Delhi: 10:30 AM + PM Congo ( Lubumbashi) 7:00 AM + PM Vietnam: 12:00 AM + PM Laos: 12:00 AM + PM Cambodia : 12:00 AM + PM Thailand: 12:00 AM + PM

Xin quỹ Thân Hữu muốn tham gia xin email về Vũ Thành An: vuthanhan@yahoo.com