Thần Nhan Sắc

 

Thơ Họa Sĩ Nguyễn Văn Nhớ

Vũ Thành An phổ nhạc:

 

Khi Em đẹp Em là Thần Nhan Sắc

Ngẩn ngơ chiều bến lạ nước tương tư

Với tâm từ ấp ủ nét anh thư

T́nh yêu đă nhiệm mầu qua cây cỏ.

 

Khi Em đẹp Em là Thần Nhan Sắc

Ngủ trong ḍng lệ khổ của nhân gian

Cuối con đường đầy hoa nở bất an

Thương xót đời tơ ḷng Em mát dịu

 

Tay níu bờ hoa, thương đời ngắn ngủi

Tấm ḷng hân hoan ru kẻ ưu phiền

Kẻ ưu phiền cùng trăm nỗi oan khiên

Em đau khổ bởi ḷng từ bi vô hạn.

 

Khi Em đẹp Em là Thần Nhan Sắc.

Là muôn đời lóng lánh giữa trăng sao

Ḍng suối ngọt ngào chảy măi trên cao

Cứu vớt khổ đau 

                           Em thị hiện.

Khi khởi nguyên huyền diệu đă kết tinh

qua mẹ cha tác tạo nên thân xác

Tâm hồn em thiên thần từ cao xuống

trong Khối T́nh Yêu ôi nhiệm mầu.

 

Thân tặng tất cả các Nữ Tu mọi Tôn Giáo đang trên đường cứu khổ.

AUDIO ( VTA hát)